Hem / Om Powermec / Köpvillkor

Powermec köpvillkor

Priser

Priser anges i Svenska kronor, USD eller Euro och gäller fritt vårt lager i Sollentuna exklusive moms och frakt om inget annat avtalats.
Våra priser baseras på respektive produkts ursprungsvaluta. Vid valutaavvikelser på mer än ±2% kan justering göras på försäljningspriset vid faktura tillfället.
Inga expeditionsavgifter uttages. Min. ordertillägg tillkommer med 500 kr (SEK) vid totalt ordervärde understigande 2 000 kr (SEK) exklusive frakt.

Betalning

Betalning kan ske mot faktura efter sedvanlig kreditprövning eller mot postförskott. Faktura förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum om inget annat anges på fakturan.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 11% per år liksom 75 kr (SEK) i påminnelseavgift.

Leverans

Leverans sker fritt Powermec AB:s lager med av Powermec AB:s vald speditör om inget annat avtalats.

Transportskada

Skulle någon av produkterna vara skadad vid leverans måste transportföretaget kontaktas omgående. Spara emballaget som bevis.
Efter anmäld skada kontakta Powermec AB för leverans av ny vara. Den nya produkten beställs på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt.

Reklamationer med garanti

Garantitiden gäller ett år från leveransdagen. Garantin gäller vid normal användning och inte förbrukningsvaror. Skador beroende på felaktig eller vårdslös användning omfattas inte av garantin. Faktura på köp måste uppvisas för att garantin skall gälla. Powermec AB svarar inte för direkt eller indirekt skada, merarbete eller andra merkostnader i samband med försålda produkters användning. Om ett fel upptäcks på en produkt och garanti åberopas, skickas den felaktiga produkten till Powermec AB tillsammans med ifylld returanmälan. Blankett för returanmälan skall rekvireras från Powermec AB. Returer utan ifylld returanmälan eller Powermec AB:s godkännande kommer ej att behandlas. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Om produkten omfattas av garanti kommer produkten i första hand att repareras för retur till kund. Önskas en utbytesenhet beställs denna på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt.
Skulle produkten visa sig vara utan fel tas en testavgift på 400 kr (exkl moms). Powermec AB utför normalt ej garantireparation hos kund.
Om kund önskar garantireparation på annan plats än hos Powermec AB skall offert med kostnadsförslag hämtas från Powermec AB.

Reklamationer utanför garanti

Om produkten inte täcks av garanti skickas den felaktiga produkten till Powermec AB tillsammans med ifylld returanmälan. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Om Powermec AB bedömer den defekta produkten som reparerbar kommer kostnad för reparation meddelas kunden varefter beslut om reparation tas.
Önskas ersättningsprodukt beställs den separat på normalt sätt.

Returrätt

Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg hämta Powermec AB:s godkännande. Produkten måste returneras med ifylld returanmälan i oskadad originalförpackning. Returen sker på kundens bekostnad och risk.

Returförfarande

Har retur av produkt godkänts av Powermec AB enligt gällande köpevillkor skickas den felaktiga produkten till:

Powermec AB
Bergkällavägen 27D
192 79 Sollentuna
Sweden

Om produkten måste sändas till Powermecs leverantör för bedömning kommer merkostnaden för detta debiteras kunden oavsett om produkten kan repareras eller ej.

Annullering av beställning

Annullering av beställning kan endast ske efter godkännande av Powermec AB. Efter godkännande om annullering av beställning har Powermec AB rätt att debitera kunden en annulleringskostnad med 25-50% av det totala ordervärdet.

Övrigt

Powermec AB:s allmänna villkor gäller i första hand, utöver dessa villkor gäller Addtechs allmänna köpvillkor antagna 2019.